Dalam Artikel Ini:

Insurans rumah membolehkan penyewa atau pemilik rumah melindungi diri mereka dalam hal kerosakan atau dalam hal kerosakan tidak sengaja yang disebabkan oleh dirinya atau oleh pihak ketiga. Ini membenarkan pampasan oleh insuransnya yang akan meliputi kos pembaikan mengikut kontrak, semua kontrak perumahan tidak meliputi risiko yang sama. Oleh itu adalah penting untuk dimaklumkan dengan baik dan membaca kontrak yang dicadangkan oleh penanggung insurans sebelum menandatangani.

Insurans rumah apabila anda seorang penyewa

Bagi perumahan yang tidak dibina, insurans rumah adalah wajib. Adalah penting untuk mengambil insurans terhadap risiko sewaan yang datang untuk melindungi penyewa dari kerosakan yang dia berada di asalnya. Ini adalah perlindungan minimum untuk insurans rumah. Insurans liabiliti umumnya merangkumi jenis risiko ini. Secara khususnya, adalah mungkin untuk memberi pampasan jika kemalangan berlaku kerana pihak ketiga atau jiran.
Dalam kes perumahan yang lengkap, insurans rumah tidak wajib tetapi penyewa akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang mungkin berlaku di tempat penginapan dan perlu membayar semua pembaikan yang diperlukan.

Mata penting untuk memeriksa sebelum membeli insurans rumah

Untuk memilih insurans rumah anda, adalah penting untuk mengukur kepentingan perkhidmatan yang ditawarkan oleh insurans anda. Secara amnya, polisi insurans rumah meliputi pembaikan sekiranya berlaku kerosakan, kebakaran, kecurian atau bencana alam. Ini adalah insurans rumah pelbagai risiko.
Adalah mungkin untuk menyesuaikan kontrak anda mengikut keperluan anda. Fasal-fasal tertentu boleh menyediakan ganti rugi sekiranya berlaku kerosakan pada kebun misalnya.

Sebagai tambahan kepada pengesahan risiko yang dilindungi oleh insuransnya, adalah penting untuk mengetahui tentang kadar yang boleh ditolak dan kaedah pembayaran balik. Ini sangat penting untuk mengetahui berapa banyak penyewa atau pemilik yang akan perlu bayar dalam kes masalah. Sesungguhnya sumbangan yang sangat rendah dapat menyembunyikan francais yang akan lebih tinggi. Pelanggan kemudian akan mempunyai jumlah yang sangat besar untuk membayar sekiranya berlaku bencana.
Di samping itu, adalah berbaloi untuk melanggani bantuan undang-undang dalam kontrak insurans anda. Jaminan ini membolehkan bantuan penyewa jika berlaku konflik dengan pemberi pajaknya.

Akhir sekali, untuk memastikan bahawa anda dibayar balik oleh insurans anda, adalah perlu untuk menyiasat mengenai prosedur untuk melaporkan tuntutan, dokumen-dokumen yang perlu diberikan kepada penanggung insurans, dan had masa untuk membuat tuntutan anda. semua langkah.


Arahan Video: Prudential Malaysia & Prudential BSN Takaful Agent