Dalam Artikel Ini:

Kontrak insurans rumah adalah dokumen yang akan mengikat pihak-pihak, iaitu, penanggung insurans dan pihak yang diinsuranskan. Dengan menandatangani kontrak ini, pihak-pihak harus menghormati kewajiban dan komitmen mereka.

Unsur-unsur apa yang mesti mengandungi kontrak insurans rumah?

Kontrak insurans rumah mesti mengandungi maklumat penting yang sah. Oleh itu, ia mesti dengan jelas menunjukkan maklumat mengenai pihak-pihak kepada kontrak, jaminan serta amaun premium insurans yang perlu dibayar oleh pihak yang diinsuranskan.
Polisi insurans rumah mesti menyebut nama-nama pihak dan domisili mereka.
Ia juga harus menunjukkan dari tarikh kontrak insurans mula menghasilkan kesannya dan berapa lama. Kontrak ini menentukan objek dan bangunan yang diinsuranskan tetapi juga orang yang tinggal di sana.
Maklumat mengenai prosedur aduan dan tarikh akhir yang sesuai mesti diberikan oleh syarikat insurans kepada orang yang ingin mengambil kontrak insurans rumah sebelum tamatnya.

Apakah tujuan kontrak insurans rumah?

Kontrak insurans rumah diselesaikan untuk satu tahun dan terus berkuat kuasa di luar tempoh tahunan ini jika tiada perubahan atau penamatan diminta oleh pihak yang diinsuranskan.
Kontrak ini mesti memberitahu pihak yang diinsuranskan terlebih dahulu tentang tahap insurans. Sesungguhnya, sangat penting untuk mengetahui apakah risiko yang diambil kira dan jaminan bahawa kontrak insurans rumah menyediakan untuk mengambil kontrak yang disesuaikan dengan keperluannya.
Penyewa di sebuah apartmen kecil dengan beberapa hartanah akan sering memilih insurans minimum sementara pemilik rumah dengan banyak harta akan ditujukan ke arah perlindungan yang lebih besar agar dapat dikompensasi dengan lebih tinggi mengikut nilai kerugian yang dialami.
Dengan membuat inventori semua barang yang dilindungi oleh insurans, insured tahu dengan tepat apa yang termasuk dalam kontrak, jaminan yang dia berhak, dan terutama situasi di mana kerosakan tidak akan diambil kira. Pengesahan risiko yang diliputi oleh insurans rumah memungkinkan untuk mengelakkan kejutan yang tidak menyenangkan sekiranya berlaku bencana dan memilih tawaran yang disesuaikan.

Orang yang diinsuranskan juga dimaklumkan tentang jumlah komitmennya dan kadar yang boleh ditolak yang dikenakan ke atas kontrak. Yang boleh ditolak adalah baki jumlah yang akan dikenakan kepada yang diinsuranskan. Kebanyakan masa, anda perlu mengharapkan deduktif tinggi sekiranya sumbangan, dan sebaliknya, jika premiumnya sangat tinggi, kadar potongan itu akan menjadi rendah.


Arahan Video: Hukum menggunakan wang pampasan insurans konvensional - Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman