Dalam Artikel Ini:

Sekiranya anda membuat teres, kebenaran pentadbiran mungkin diperlukan.

Kawasan teres

Sebuah teres kurang daripada 20m²

Pengisytiharan awal boleh diminta jika anda menduduki kawasan kurang dari 20m²

Sebuah teres lebih daripada 20m²

Permintaan bangunan diminta jika permukaan teres melebihi 20m²


Nota:

Sejak Oktober 2007, ketinggian pemasangan teres tidak lagi diambil kira.
Begitu juga, jika anda menutup teres yang sedia ada, langkah-langkah ini tidak berguna.

Perancangan tempatan dan peraturan pemilikan bersama

Sesetengah peraturan perancangan tempatan mungkin mengenakan jejak maksimum, kemunduran berbanding dengan sempadan dan juga beberapa bahan. Semak dengan dewan bandar sebelum memulakan kerja.
Begitu juga, pastikan untuk mengenal pasti subbahagian yang mungkin atau undang-undang kecil pemilikan bersama.

Pengiraan pekali guna tanah

Permukaan teras tidak termasuk dalam pengiraan faktor guna tanah (COS) kerana bukanlah SHON (kawasan lantai bersih) tetapi SHOB (lantai lantai kasar) ).


Arahan Video: CARA PASANG MCB PART 2,mengetahui batas daya pada mcb