Dalam Artikel Ini:

Semua pemilik bersama mesti menyumbang kepada pembayaran kerja penyelenggaraan yang dilakukan di bahagian kondominium yang biasa. Pembahagian pembayaran dibuat mengikut bahagian yang dikira mengikut nilai lot setiap pemilik bersama.

Siapa yang membayar penyelenggaraan kondominium?

Setiap pemilik bersama mesti mengambil alih perbelanjaan sehingga bahagiannya. Peraturan pemilikan bersama menetapkan bahagian proporsi bagi setiap lot. Undang-undang ini membezakan dua kategori caj: perbelanjaan am dan yang berkaitan dengan perkhidmatan dan peralatan.

Kerja penyelenggaraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rutin dan pembaikan kecil dimasukkan dalam anggaran anggaran. Oleh itu, pembayaran bagi kerja penyelenggaraan ini tidak dikenakan biaya tambahan. Sebaliknya, kos kerja utama atau kerja-kerja luar biasa yang mengundi pada mesyuarat agung dibayar sebagai tambahan kepada perbelanjaan semasa.

Klasifikasi caj yang berbeza

Dari segi caj, undang-undang pada 10 Julai 1965 menetapkan status kondominium membezakan 3 kategori perbelanjaan utama:

1- Perbelanjaan am
Perbelanjaan semasa adalah berkaitan dengan penyelenggaraan, penyelenggaraan dan pentadbiran pemilikan bersama. Perbelanjaan yang diperuntukkan dalam belanjawan anggaran dibiayai oleh pembayaran peruntukan yang dibayar setiap suku tahun dan terlebih dahulu, melainkan jika GA mengundi secara berbeza (seksyen 14-1 Akta 1965).

2- Kerja luar biasa
Ini melibatkan semua kerja pemuliharaan, penyelenggaraan atau penyelenggaraan bangunan yang tidak termasuk dalam anggaran anggaran. Mesyuarat Agung menetapkan amaun dan tarikh tamat peruntukan yang bersamaan.

3- Kerja-kerja pada peralatan kolektif
Ini adalah kos yang menyebabkan kebanyakan pertikaian dalam sebuah kondominium kerana pengiraan mereka tertakluk kepada penggunaan objektif peralatan tersebut.

Barangan awam adalah peralatan yang digunakan oleh semua pemilik bersama seperti lif, pemanasan kolektif, interkom, antena kolektif... Peraturan pemilikan bersama menyenaraikan semua peralatan yang mewakili harta bersama harta dengan menyatakan yuran bagi setiap kumpulan. Perbelanjaan dipecah oleh "utiliti objektif". Jelas, pemilik bersama mesti mengambil bahagian dalam perbelanjaan dan kerja, walaupun dia tidak menggunakan peralatan kolektif.

Contohnya, untuk kos lif, pemilik lot yang terletak di tingkat bawah tidak perlu menanggung kos ini, melainkan lif menyediakan ruang bawah tanah atau tempat letak kereta. Bahagian pemilik bersama tingkat 1 akan kurang daripada bahagian pemilik bersama tingkat 6.

Untuk interkom, bahagian caj akan sama bagi semua pemilik bersama kerana peralatan ini mempunyai utiliti yang sama untuk semua.

Bagaimana untuk mengira yuran pengarah pemilikan bersama?

Setiap pemilik bersama mempunyai bahagian kondo. Bahagian ini dinyatakan dalam yuran pengarah atau sering dipanggil "seribu" yang sebenarnya adalah yuran pengarah yang dinyatakan dalam bentuk seribu.

Bahagian ini adalah dikira mengikut kawasan, keadaan lot dan lantai tetapi juga kelengkapan dalaman dan tahap keselesaan harta (balkoni, taman peribadi...).
Yuran pengarah menentukan bilangan undi pemilik bersama semasa undian dalam mesyuarat agung, serta hak dan kewajipannya.

Bahagian ini mungkin berbeza apabila ia berkaitan dengan caj utiliti kerana pengagihan kemudiannya dikira berdasarkan utiliti dan manfaat yang mewakili peralatan untuk setiap lot.


Arahan Video: Kerajaan Negeri dicadang ambil alih penyelenggaraan flat kos rendah